Trang chủ Staking ADA

Staking ADA

Sau khi Cardano hoàn thành kỹ nguyên Shelley, một bản nâng cấp đã giúp cơ chế POS – proof of stake hay còn gọi là staking hoàn thiện. Cơ chế này mang lại lợi ít cho cả người nắm giữ ADA, người vận hành pool và hệ thống lại được đảm bảo vận hành an toàn, tính dài lâu,.. tất cả dựa vào thuật toán Ouroboros.
IOHK, nhóm phát triển Cardano, đã rất nỗ lực trong việc triển khai giải thuật này nhằm giải quyết các vấn đề xung đột mà các block chain thế hệ thứ 1,2 đang đối mặt. Họ đãtriệt để vượt qua những vấn đề liên quan đến tốc độ, tính phân tán và sự bảo mật. vần đề kỹ thuật này đã tồn tại nhiều năm và có rất ít block chain đến thời điểm này có thể khắc phục được mà không phải hi sinh 1 trong 3 yếu tố trên.

Không có bài viết để hiển thị

Get in touch

3,310Người theo dõiTheo dõi
3,047Người theo dõiTheo dõi

Recent Posts

Most Popular

Here’s a New Way to Take Better Photos for Instagram

0
The exploration of space stands as one of humanity's greatest achievements. While history has hailed the men and women who reached the cosmos, and...

12 Computer Security Mistakes You’re Probably Making

0
The exploration of space stands as one of humanity's greatest achievements. While history has hailed the men and women who reached the cosmos, and...

10 Best Ways to Use and Personalize Your Apple Watch

0
The exploration of space stands as one of humanity's greatest achievements. While history has hailed the men and women who reached the cosmos, and...

In-Ear Computer Filters Noise to Make You a Better Listener

0
The exploration of space stands as one of humanity's greatest achievements. While history has hailed the men and women who reached the cosmos, and...

New Technology Will Keep Your Smart Home from Becoming Obsolete

0
The exploration of space stands as one of humanity's greatest achievements. While history has hailed the men and women who reached the cosmos, and...